De wereld lijkt wel gek geworden! Eens democratische regeringen in het Westen roepen nieuwe sharia-wetten in het leven onder het voorwendsel van volksgezondheid, en dat terwijl er slechts sprake is van een stevig nieuw griepje.

Jouw persoonlijke vrijheid ligt op dit moment onder vuur op alle gebieden, jouw nood aan vriendschap en menselijk contact met je naasten. Je vrijheid om je hobbies en passies en te beleven. Zelfs de vrijheid om zingeving te beoefenen wordt aan banden gelegd!

Waar is de wereld zo bang voor? Waarom maken mensen zich zo druk? In feite ontrafelt Corona op veel vlakken de diepste overtuigingen van de huidige, oppervlakkige samenleving waarin jij jezelf aantreft.

Sinds enkele decennia heeft het Westen zich steeds bewuster afgezet tegen alles wat "God" genoemd wordt. Zoals de grondleggers van de evolutoetheorie in hun tijd, is ook de hedendaagse cultuur erop gebrand om af te rekenen met de herinneringen aan een Christelijke geschiedenis die het Westen groot heedt gemaakt.

Nu er "succesvol" is afgerekend met God, bevindt onze maatschappij op nieuw, ongekend kwetsbaar terrein. Ze heeft zichzdlf wijsgemaakt dat er niemand meer