Ze stapte langzaam de trap af, een paar seconden pauzerend bij iedere trede. Het was al een maand geleden sind het ongeval op de fiets, maar de pijn in haar rug was nog altijd niet verminderd. Een diep gevoel van medeleven schoot door mijn hart. Wij waren het ZAT! We vroegen haar om erbij te komen zitten, en besloten te bidden. We gaven “de pijn” opdracht om te gaan in Jezus’  Naam. Ze testte haar rug, maar de pijn was er nog. We legden haar kort uit dat pijn en ziekte onderworpen zijn aan Jezus, net zoals een valse hond naar ons MOET luisteren, of anders slaag krijgt. Je zag dat ze het snapte. Nu beval zij de pijn om te gaan!
Nu werden haar ogen zo groot als schoteltjes. Ze keek sprakeloos naar haar vader die naast haar zat en mompelde verbaasd “de pijn is WEG...”. Ze werd blij, en haar grote ogen vulden zich langzaam met tranen. Niemand van ons wist wat te zeggen, omdat aan zo’n moment niks toe te voegen is. Ze keek haar moeder aan die tegenover haar zat, die nu ook met tranen in haar ogen naar haar keek. Een simpel gebed en geloof in Jezus had gedaan waar de dokters en kinesisten al een maand niet in geslaagd waren. In nog geen 5 minuten hadden pijn en moeite plaatsgemaakt voor gezondheid en dankbaarheid.

 

We hadden onlangs het voorrecht om deel te mogen zijn van bovenstaand verhaal. Wij geloven in een God die wonderen doet. Zien we ze altijd gebeuren? Misschien niet. Maar tegelijk kennen we tal van verhalen van mensen die een uur of een dag na gebed ineens volkomen gezond werden van zelfs de meest extreme beperkingen.

Zijn wij goedgelovig, onnozel? Nee. Persoonlijk houd ik er niet van als Christenen alles een wonder noemen. Tegelijk is het belachelijk als skeptici het bovenstaande voorbeeld als placebo-effect proberen afdoen. De verbaasde ogen tonen één ding aan: "dit had ze zelf eigenlijk helemaal niet verwacht."

Wonderen? Doe toch normaal!

Zijn wonderen normaal? Wel, is normaal normaal? En wiens normaal dan? Voor de "mens zonder God" zijn wonderen niet normaal. Ze worden ontkend, genegeerd, wegverklaard, etc. De "mens zonder God" heeft het bijkomend "geluk" niet "te geloven", wat maakt dat ze zelf doorgaans weinig wonderen zien of veroorzaken.

Voor de mens die gelooft in "een (?) God" zijn wonderen mogelijk. Ze verlangen er zelfs naar. Toch lijkt het vaak nog onvatbaar, ver weg of ronduit zeldzaam.

Voor de mens die simpelweg gelooft dat Jezus de waarheid sprak (en is), zijn wonderen heel normaal. Niet normaal in de zin van onbelangrijk of gewoon, maar normaal in de zin van "op God kun je rekenen!"

Jezus als voorbeeld

Als we in de Bijbel lezen in de Evangelieën (Matteüs, Markus, Lukas en Johannes), krijgen we een goed beeld van wie Jezus was. Zijn levenstaak bestond samengevat uit twee belangrijke opdrachten:

  1. De mensheid bevrijden van hun zonde en hun (verdiende) dood door Gods grote verlossingswerk: Jezus' lijden en sterven in onze plaats.
  2. De mensheid voorspiegelen wie God is, en hoe Hij wil dat wij als mensen leven.

Wanneer Jezus werd geconfronteerd met zieke mensen, dan "genas Hij allen". Demonen dreef Hij uit, doden wekte Hij op, en indien nodig stilde Hij stormen en voedde duizenden mensen door een wonder. Dat is hoe Jezus wandelde op aarde. Heel gewoon, buitengewoon. Heel natuurlijk, bovennatuurlijk.

Jezus heeft op verschillende plaatsen gezegd dat wie in Hem gelooft, in dezelfde wonderkracht zou gaan lopen als Hem. In feite is deze kracht de Heilige Geest. Jezus verteld in het evangelie van Johannes dat Hij terug naar de Vader moet gaan, omdat Hij anders de Trooster (de Heilige Geest) niet kan zenden. De Heilige Geest werkte door Jezus toen Hij rondliep op aarde en wonderen verrichtte. Ook wanneer Jezus zijn discipelen (leerlingen) uitzond, gaf Hij hen autoriteit over ziekte en demonen. Toen Jezus terugkeerde naar God de Vader, kon de Heilige Geest uitgestort worden op "alle vlees", zoals de profeet Joël had voorzegd. Dit gebeurde in het boek Handelingen op de Pinksterdag, 10 dagen na Jezus' hemelvaart. Vanaf dat moment verrichtte ook de apostelen (Jezus' discipelen) wonderen met dezelfde kracht als Jezus. Maar dit is niet voorbehouden aan de elite:

 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft,
zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze,
want Ik ga heen naar Mijn Vader.
- Johannes 14:12 -

 

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:
in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;
slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden;
op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

- Markus 16:17 -

 

Wonderen zijn dus beschikbaar voor ieder die gelooft in Jezus. Gods kracht wordt enkel beperkt door ons. Jezus klaagde de godsdienstige leiders in Zijn tijd aan met de woorden: U heeft Gods Woord krachteloos gemaakt door uw tradities. Wanneer wij overtuigingen koesteren die niet overeenkomen met Gods Woord, beperken we zijn kracht door ons. Het is dus aan ons om juist te geloven, door Gods Woord, de Bijbel te kennen en toe te passen in ons leven. Ook als wij weigeren te geloven dat God door ons kan werken, wordt Hij beperkt. En zo geschiedde het vaak "naar ons geloof".

Grootse voorbeelden uit de geschiedenis

Gelukkig hoeven we niet ver te zoeken om te ontdekken wat God door mensen kan bereiken. De laatste 200 jaar zijn er tientallen, mogelijk honderden christenen geweest die God met overgave gevolgd zijn in Zijn beloften. Er is genoeg gedocumenteerd in Amerika in de 20e eeuw over mannen en vrouwen als Alexander Dowie, John G. Lake, Kathyn Kuhlman en vele anderen. Tienduizenden mensen die zich wonderlijk genezen zagen waar dokters zeiden dat het onmogelijk was. Dit alles wordt vaak op afstand met scepsis bekeken, maar de vele persoonlijke verhalen ondersteunen hier de waarheid.

Hadden deze geloofsleiders altijd Gods waarheden in het juiste perspectief? Nee. Waren dit mensen zonder fouten of tekortkomingen? Natuurlijk niet. Genazen er wel eens mensen niet? Helaas wel. Klopt het dat genezen ziektes soms terugkwamen? Ja, al betekent dit niet dat de genezing niet plaats had gevonden! Vaak is men gewoon weer vervallen in dezelfde toestand van twijfel, ongeloof en verzet tegen God door de sleur van het dagelijks leven zonder God, een plaats die een mens zeer kwetsbaar maakt op geestelijk vlak.

Eén ding dat deze geloofsleiders gemeen hadden, was dat zij vertrouwden, soms zonder altijd te zien, op God, die zijn Woord zou bevestigen. Ze stonden op, ondanks spot en hoon, om te verklaren dat God geneest door Jezus, en dat het voor NU is, en voor JOU! En dit geldt op alle gebieden van je leven. God biedt alle wijsheid, geborgenheid en liefde, genezing en acceptatie aan die je maar kan verlangen, allemaal door geloof in Jezus.

In Amerika is dat alles natuurlijk wel mogelijk, maar Europa dan? Wel, circa 50 jaar geleden was er een Nederlandse vrouw, Martie Haaijer, die Kathryn Kuhlman meermaals bezocht heeft vanwege een ernstige borstkanker. Ze is destijds wonderbaarlijk genezen. Deze levensreis heeft haar toen verandert in een bekendheid in Nederland, door wie velen Gods genezing in Nederland en omstreken hebben ervaren. Zo ook circa 30 jaar geleden bij een belg met een diagnose van agressieve kanker, genaamd Hugo Van Leemputten. Hugo's verhaal is indrukwekkend. Waar de dokters hem geen 2 maanden meer wilden beloven, is hij met z'n vrouw Inger de strijd aangegaan om God te geloven voor genezing. Het was een heel proces, maar het heeft levensveranderend doorgewerkt, zodat vandaag de dag Hugo vanuit België de boodschap van de Vader die nog steeds geneest verkondigt.

Als je twijfelt aan of deze dingen waar kunnen zijn, ga dan op zoek naar God en naar deze mensen, uit de geschiedenis en in het heden. Meer nog, ga op zoek naar de Bron waar ze allemaal naar verwijzen: Jezus! En zoek uit wat de betekenis van het leven is, vóórdat omstandigheden je dwingen om erover na te denken. Het leven is druk, en er is zoveel te ondernemen, maar de geschiedenis en het heden bewijzen, dat van God prioriteit maken altijd de meeste vruchten afwerpt. Durf te geloven!

Wil je meer weten?

Kijk eens op YouTube naar filmpjes over genezing  door de volgende personen:

Engelstalig onderwijs over genezing:

  • Andrew Wommack
  • Curry Blake
  • Heidi Baker
  • Dan Mohler
  • Torben Sondergaard

* Hoewel deze mensen stuk voor stuk wandelen in Gods kracht en genezing in Jezus' Naam, zijn ze, net als jij(?) en ik, mensen. Ze zijn niet onfeilbaar. Ze volgen Jezus naar hun beste kunnen, maar we moeten alles wat ze zeggen toetsen aan het Woord van God, de Bijbel: Soms is dat confronterend voor ons, maar soms zitten zij er ook naast.