Op de pagina over religies kun je een kort en duidelijk overzicht krijgen van de gezamelijke geschiedenis van het Jodendom en het Christendom. Ook daar kun je een korte samenvatting vinden over de verschillen met Islam. Hieronder zullen we in meer detail ingaan op de Islam.

Isa en Mohammed in de Koran.

Jezus, in de Koran beter bekend als Isa, is volgens de Islam een belangrijke profeet uit het verleden. De profeet Mohammed is vele malen belangrijker in Islam omdat hij de laatste profeet is.

Maar zelfs de Koran erkent het volgende:

 • Jezus is geboren door een wonderbaarlijke zwangerschap, uit een maagd. Mohammed is daarentegen op de gewone manier verwekt!
 • Jezus wordt in de Koran de Messias genoemd. Dit betekent "gezalfde". Het is een eretitel van God. Waarom heeft Mohammed die titel niet?
 • Jezus wordt in de Koran het "Woord van God" genoemd, maar begrijpt Mohammed wel waar deze term vandaan komt? (Johannes 1)
 • Jezus deed wonderen, maar Mohammed niet!

Als je als moslim vervolgens moet geloven dat Mohammed belangrijker is dan Jezus, dan klinkt dat wel wat vreemd in de oren? Hoewel de Koran beweert dat Jezus niet meer was dan een gewoon mens, is het wel opmerkelijk dat er zoveel wonderlijke aspecten aan zijn leven zitten.

Heeft de Koran gelijk over Jezus, of is er meer aan de hand?

De verschillen zijn extreem belangrijk:

De verschillen tussen Islam en Christendom centreren zich eveneens rond de persoon Jezus:

 • Islam:
  • Jezus stierf niet aan een kruis.
  • Hij stond niet op uit de dood.
  • Hij was niet God of Zoon van God.
 • Christendom:
  • Jezus stierf aan het kruis.
  • Hij stond op uit de dood.
  • Hij verklaarde God EN Zoon van God te zijn.

Als we kijken naar wat Romeinen 10:9 zegt: "Als u met uw mond de Heere (=God) Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden."

Wat blijkt dus? Islam ondermijnt op 3 kritieke punten het Christelijk geloof. Als we daarbij bedenken dat Jezus "God" noemen in de Islam een overgeeflijke zonde is, dan blijkt dat Islam en Christendom lijnrecht tegenover elkaar staan!

Maar hoe kunnen we nu bepalen wie het juist heeft? De Koran of de Bijbel?

Er hangt veel af van die vraag, dus het is goed om het uit te zoeken. Geloof niet zomaar alles wat je hier leest, maar geloof je Imam ook niet zonder bewijs! Zoek het zelf uit, de oude bronnen zijn beschikbaar.

Op zoek naar de waarheid...

Om deze kwestie duidelijk te kunnen beantwoorden, en om door de onenigheden tussen Islam en Christendom te navigeren, zijn er een aantal tussenstops die gemaakt zullen moeten worden. De Islam stelt dat de Koran het volmaakt geopenbaarde woord van God, dus we zullen voor de moslims vanuit de Koran vertrekken, alvorens de Injil (Evangelieën) erbij te pakken. Ook het begrip van God, die één is, moet besproken worden, omdat dit verwarrend kan zijn tussen moslims en christenen. Maar we beginnen dus bij de Koran:

De inspiratie van de Koran ?!?

Volgens de Koran is het bewijs van het profeetschap van Mohammed de Koran zelf. Hoe anders zou een analfabeet ooit zo'n meesterwerk kunnen schrijven, toch? Toch is lang niet iedereen overtuigd van de Goddelijke inspiratie die de Koran laat zien. En bij gevolg, als de Koran niet perfect volmaakt is, dan blijkt Mohammed geen profeet te zijn. Dus wat weten we inmiddels over de Koran:

De Koran zegt dat hij rechtstreeks van Allah is neergezonden en perfect bewaard, en dat Allah zijn woorden beschermt tegen corruptie. Deze zienswijze levert echter de volgende problemen op:

 • Soera 18:27 zegt dat niemand Allah's woorden kan veranderen. Er wordt niet gezegd "de Koran", maar zijn "woorden", dus ook zijn eerdere openbaringen in de Tawrat en de Injil (in de Koran ook wel "Het Boek" genoemd). Dit is problematisch, omdat de Koran veel waarheden uit de Bijbel tegenspreekt.
  • Zie Soera 29:46 , 10:94 , 18:27 , 5:47 , 5:68 , 3:3-4 , 6:114-115 , 10:64 
 • Een groot aantal verhalen uit de Koran klinken voor moslims alsof ze uit de Bijbel komen, maar de verhalen uit de Koran blijken keer op keer gebaseerd op onbetrouwbare legendes, waaronder de fantasierijke Talmoedische/Rabbijnse geschriften die geen weerklank hebben in de betrouwbare Joodse bronnen als de Thora (Tawrat) en de rest van het Oude Testament.
  • Bijvoorbeeld het verhaal over Jozef, Soera 12, vergelijk met Genesis 37 en 39-50. Bepaalde details uit het verhaal in Soera 12 zijn pas te begrijpen als je het verhaal uit de onbetrouwbare Joodse Talmoed leest.
  • Jezus die als baby al kan spreken, zoals de Quran beweert
  • In Soera 5:110 (en 3:49) lezen we dat Jezus duiven maakt van klei en deze tot leven wekt. Is dit een verhaal uit de Bijbel? Nee. Heeft Allah het aan Mohammed geopenbaard? Daar lijkt het ook niet op.
   • Er bestaat in de tweede eeuw na Jezus al een vals "evangelie van Thomas" dat dit verhaal over de kleiduiven bevat, waarover de kerkvader Irenaeus schrijft dat het onbetrouwbaar is, iets wat Eusebius in de vroege 4e eeuw bevestigd.
  • De Quran zegt in Soera 4:157-158 dat Jezus niet werd gekruisigd, maar dat het zo leek. Verder wordt dit niet uitgelegd, maar dit geeft veel ernstige bedenkingen:
   • Ten eerste, nergens in de Bijbel wordt dit zo gezegd. We vinden een vergelijkbaar verhaal alleen terug in het historisch onbetrouwbare "evangelie van Barnabas".
   • Ten tweede, waarom zou Allah het zo "laten lijken". Jezus wordt door de Bijbel aangezien voor de Messias, juist OMDAT Hij aan het kruis stierf (en terug opstond uit de dood). Zoals het in de Koran wordt gezegd, klinkt het alsof het de schuld is van Allah, dat het Christendom in Jezus gelooft als verlosser.
  • Soera 18:9-26: Er is een legende over een aantal mensen die circa 300 jaar in een grot zouden hebben geslapen, de zevenslapers van Efeze. Opnieuw is dit een fantasierijke, buitenbijbelse mythe die rond 500 na Christus is ontstaan, die we terugvinden in de Koran. Wat deze keer ook opvalt in de Koranverzen, is dat Allah erover praat zonder harde details te geven, alsof Hij zelf ook niet weet hoeveel er waren, of het geheim wil houden. Niet erg overtuigend als openbaring, wel erg duidelijk geleend.
  • In Soera 5:32 staat het volgende: "We schreven daarom de kinderen van Israel dat wie ook een mens dood, .... , het ware alsof hij de gehele mensheid had gedood, en het die iemand het leven schenkt, alsof hij de gehele mensheid het leven heeft geschonken. ..."
   • Nergens in de Bijbel (waaronder de Thora) vinden we deze woorden terug. Waarom zegt de Koran dan dat Allah het opschreef voor de Joden?
   • Deze tekst vinden we opnieuw terug in de Joodse Talmoed (Mishnah Sanhedrin 4.5), vergelijk maar:  Adam the first man was created alone, to teach you that with regard to anyone who destroys one soul from the Jewish people, i.e., kills one Jew, the verse ascribes him blame as if he destroyed an entire world, as Adam was one person, from whom the population of an entire world came forth. And conversely, anyone who sustains one soul from the Jewish people, the verse ascribes him credit as if he sustained an entire world.
  • Het verhaal van Nimrod die Abraham in het vuur wilde werpen en God die Abraham redt (referenties in Soera ...) zijn ook uit een eerdere, onbetrouwbare en fantasierijke bron, de Joodse Midrash "Genesis Rabbah" 38:11 (Engels artikel). Deze bron lijkt zijn inspiratie gevonden te hebben in het verhaal van de vrienden in de oven in het Bijbelboek Daniël. Volgens de Bijbelse chronologie, die door vele Bijbelboeken wordt ondersteund, lijkt het erop dat Nimrod (die leefde tijdens de toren van Babel, ca. 4300 jaar geleden), en Abraham (ca. 4000 jaar geleden) amper tijdsgenoten kunnen zijn geweest. Abraham komt immers uit Ur der Chaldeeën; terwijl in Nimrods tijd iedereen nog in Babel woonde.
  • Nog een waardige (voorlopig) laatste vermelding die verdere ondersteuning biedt aan het geschiedkundige rommeltje dat de Koran er ongetwijfeld van maakt is te vinden in de Soera van Imran (Soera 3). Als je deze leest, kom je er gaandeweg (rond aya 30) achter dat Imran de vader is van Maria (Meriam in de Qur'an), de moeder van Jezus. Elders lezen we dat Meriam de zus was van Aäron (en Mozes). Als je je Bijbelse geschiedenis goed kent (niet zo moeilijk, omdat de geschiedenis veelal chronologisch is opgetekend), dan valt je ineens op dat de enige Aäron in de Bijbel inderdaad een zus had die Miriam heette (niet Maria). En dat hun broer inderdaad Mozes heette, en hun ouders Amram (~Imran) en Jochebed.
   ECHTER!!! Dit is de Mozes die het volk Israël bevrijdde uit Egypte, 1600 jaar vóór Jezus geboren werd! Hiertussen zit een enorme geschiedenis van Israël: 40 jaar zwerven in de woestijn; 350 jaar leiders als Gideon, Simson en de profeet Samuël; de koningen Saul, David (~Dawud), Salomo en de twee koninkrijken Juda en Israël gedurende honderden jaren; een Babylonische ballingschap ten tijde van Nebukadnessar, Darius en anderen; de herbouw van Jeruzalem en vervolgens een profetische stille periode van 400 jaar ten tijde van de Maccabeeën. Mohammed heeft zich werkelijk enorm vergist. Dat is niet raar als je gewoon verhaaltjes overschrijft die je hoort en dingen bijverzint, maar het maakt je geen profeet als je dat over jezelf zegt (of eigenlijk juist wel: een valse!).
 • John C. Blair verwoordde het zo: "Zo veel, inderdaad, was Mohammed verschuldigd aan de Joden voor een groot deel van zijn onderwijs, op dit en andere onderwerpen, dat de Koran beschreven is als een beknopt handboek van Talmoedisch Jodendom." ("The Sources of Islam", Blair, 1925, p. 55)
 • In het Engels is er nog veel meer te vinden over het plagiaat van Mohammed uit de Talmoed. Zie bijvoorbeeld deze link.

Experts op dit gebied hebben wel gesteld dat bijna 70% van de Koran geleend materiaal is. De vraag is dan, of het redelijk is om aan te nemen, dat het om directe openbaring gaat, en niet eerder over een persoon die vanuit zijn omgeving allerlei verhalen opving en aannam, waarvan hij de betrouwbaarheid zelf niet kon controleren. Dit laatste lijkt voor Mohammeds boek, de Koran, ten zeerste het geval te zijn.

De Drie-eenheid.

De Drie-eenheid is een woord dat niet voorkomt in de Bijbel. Het is door Christenen bedacht om Gods wezen beter te begrijpen. (De tegenhanger hiervan in de Islam is "Tawhid", een idee om Gods eenheid toe te lichten. Ook dit woord staat NIET in de Qur'an, maar moslims gebruiken het wel).

Het idee van de drie-eenheid ontstaat vanzelf wanneer je door het Nieuwe Testament leest:

( Ik beveel je van harte aan om dit zelf te doen, en als je een Bijbel wil, kun je die gewoon gratis vragen. )

 • Matteus en Lukas beginnen met de geboorte van Jezus, die is speciaal, want geen man is erbij betrokken. (Zie de Profeet Jesaja 7:14 en 9:5, 700 jaar voor Jezus)
 • Johannes start zijn evangelie met de symboliek dat Jezus het "Eeuwige Woord van God is, dat tevens EEN met God is, en vlees geworden is".
  • (Wat opvalt is dat ook de Koran Jezus het "Woord van Allah" noemt. Maar vervolgens zelf niet snapt wat dit eigenlijk betekent en impliceert).
 • Johannes de Doper, een profeet in die tijd (met Gods Geest op hem), durft zich niet met Jezus te vergelijken.
 • Jezus vergeeft zonden, iets wat ALLEEN God mag doen. (Daarom worden de Joodse leiders boos)
 • Jezus geneest alle zieken, doet vele wonderen en leeft een heilig leven.
 • Jezus zegt niet openlijk "Ik ben God", om verschillende redenen
  • Wie gelooft het als een mens zoiets zegt? Het zou niet hebben geholpen. Het kost moeite om dat te gaan snappen.
  • De Joodse leiders zouden Hem zeker snel proberen doden voor Godslastering, maar Jezus wilde 3 jaar rondgaan, goeddoen en prediken, voordat Hij naar het kruis zou gaan.
  • Jezus zegt op subtielere manieren, door daden en verhulde uitspraken wel degelijk "Ik ben God".
 • Volgens Fillipenzen 2:5-11 heeft Jezus als deel van God zijn Almacht tijdelijk afgelegd toen Hij mens werd. Dit was een vernedering, die Hij onderging uit liefde voor ons, de gevallen mensen.
 • Jezus sterft als verlosser voor de zonden van de wereld, en staat terug op uit de dood door de kracht van God. Het woord verlosser is in de Bijbel uitwisselbaar met de woorden Christus en Messias.
  • (Opnieuw noemt de Koran Jezus "Isa Massi", zonder zelf te snappen wat deze titel betekent: Deze titel erkent zijn kruisdood en overwinning.)
 • Jezus zegt wanneer Hij bijna teruggaat naar de Vader, dat Hij de Heilige Geest zal sturen. Deze wordt ook wel de Geest van Jezus genoemd, en Gods Geest.
 • Ook zegt Jezus in Matteus 28:19, dat we discipelen moeten dopen in de Naam van de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest.

Wanneer we de Bijbel dus gewoon laten spreken, komen we tot de conclusie dat God zowel EEN wezen is, alsook 3 herkenbare personen. Hoewel dit mysterie moeilijk te begrijpen is, is het niet onmogelijk. Bovendien kunnen we ook in het Oude Testament hier al dingen van zien terugkomen:

 • In Genesis 1:1 staat: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde." Het Hebreeuwse woord voor God hier is "Elohim", een meervoudterm (zoals een druiventros uit meerdere druiven bestaat). Toch is het woord schiep een enkelvoudige vervoeging, waaruit blijkt dat God als intern meervoudig wezen, enkelvoudig handelt.
 • In Genesis 1:2 staat vervolgens: "En de Geest van God zweefde over de wateren". Deze Geest (in Hebreeuws "adem/zucht/kracht") lijkt apart onderscheidbaar van God (er staat niet "God zweefde over...."). Wanneer in Handelingen de Heilige Geest wordt uitgestort gebeurd dit opnieuw als een wind en met kracht. 
 • Verderop in de boeken Genesis, Exodus, Jozua en bij enkele profeten zien we dat er vaak zeer bijzonder wordt gesproken over "de Engel van de HEERE". Hoewel sommige engelen simpelweg dienstbare wezens zijn, blijkt deze "Engel van de HEERE" aanbidding niet te weigeren en spreekt Hij direct namens God. Onder bijbelgeleerden heerst de sterke overtuiging dat het hier wel degelijk om Jezus gaat, die van tijd tot tijd zichzelf zichtbaar toont.
 • Ook staat er regelmatig bij de profeten vermeld "en het Woord van de HEERE kwam tot mij, zeggende...." Dit is opnieuw opmerkelijk. Het lijkt er namelijk op dat het "Woord van de HEERE" een individu/persoon is, die kan spreken. Deze weergave komt PERFECT overeen met Jezus in Johannes 1, namelijk het Woord van God.

Tawhid, beter idee dan de Drie-eenheid?

Het idee van Tawhid, de volledige eenheid van Allah lijkt een zeer eenvoudig concept, maar levert theologisch ook problemen op, zoals het volgende: De Koran beweert het EEUWIGE woord van God te zijn. Maar als Allah, die volmaakt EEN is, de ENIGE niet-geschapene is, dan kan zijn Woord niet eeuwig hebben bestaan. Of het heeft wel eeuwig bestaan, en Allah IS volledig EEN met zijn woord, maar dat is ook vreemd. 

(Jezus wordt trouwens OOK het "Woord van God" genoemd in de Koran, dus dat lijkt behoorlijk op de drie-eenheid...)

 

Onderwerpen om nog over te schrijven:

 • Koran bevestigd de Bijbel
 • De Koran, onberispelijk? opmerkelijke zaken!
 • (Koran in conflict met de schrift) (Moslim traditie, inconsequent)
 • (Korans begrip van de drie-eenheid)
 • (Jezus wel erg speciaal in de Koran)
 • Historische Jezus' dood
 • Historische Jezus' opstanding
 • Jezus' claims over Goddelijkheid. Vaag of duidelijk!
 • Wie is God: Liefde of Tiran?
 • Logica, liefde en verantwoordelijkheid: ligt bij iedereen zelf.
 • De prijs van de waarheid...