Gefeliciteerd met je nieuwe EEUWIGE leven samen met je Hemelse Vader en Schepper, Zijn Zoon Jezus, de Heilige Geest en je grote Christelijke familie wereldwijd! Je bent nooit meer alleen ;-).

 • Waar begin je:
  • Bid samen met anderen of alleen tot God, in je eigen woorden, en vertel hem:
   • Dat je oprecht spijt hebt, en je afkeert van de fouten die je vroeger in je leven hebt gemaakt.
   • Dat je Jezus erkent als nieuwe meester over je leven, dat je Zijn plan voor je leven wil volgen, en niet langer je eigen verlangens (die soms afdwalen).
  • De Bijbel leert ons dat God je nu vergeven heeft van ALLE zonde (fouten), en dat je nu bent aangenomen als Zijn zoon of dochter, om in Zijn rijke vrijheid te leven, niet om te blijven zondigen, maar om tot eer van Zijn Naam te leven.
  • De Bijbel leert ons dat je ook gedoopt moet worden bij je bekering. De doop is een korte onderdompeling in water, in de Naam van Jezus, waarmee je symbolisch gelijk wordt in Zijn dood (je oude leven) en Zijn opstanding (je nieuwe leven start). De doop is ook een afwassing van je vroegere zonden. De doop wordt typisch uitgevoerd door een andere Christen, die je "doopt in de Naam van Jezus". Volgens de Bijbel hoort de doop direct na je beslissing voor God gedaan te worden, maar begrijpen wat de doop betekent is ook belangrijk (Romeinen 6).
  • Zo ontvang je ook Gods Heilige Geest die in je komt wonen. En daarmee dezelfde wonderbaarlijke kracht waarmee Jezus op aarde rondliep.
 • Zo blijf je groeien:
  • Heb relatie met God, je Vader
   • Door met Hem te praten door de dag heen, als een Vriend en Vader.
   • Door tijd apart, om tot Hem te bidden, Bijbel te lezen en te studeren, en naar Hem te luisteren. 
   • In je Bijbel te lezen. Start zeker in het Nieuwe Testament, met bijvoorbeeld Matteüs, Johannes, Handelingen, Romeinen en Jakobus. Samen met anderen is aan te raden!
   • In Romeinen 12:2 staat dat wij getransformeerd moeten worden door het vernieuwen van ons denken. Zolang wij leugens over onszelf, over God of anderen geloven, zullen we Gods vrijheid nooit ten volle ervaren. Laat daarom je denken vormen door de Gods Woord, de Bijbel, denk erover na en stuur je gedachten ermee.
  • Kom samen met andere Christenen: zing, bid en dank God samen en praat over wat God in jullie levens doet! Ondersteun elkaar. Stel elkaar vragen waar je mee zit, en bestudeer samen de Bijbel.
 • Deel je geloof:
  • Spreek vrijuit met mensen over Jezus, hoe God jouw leven heeft veranderd. Over wonderen die je meemaakt.
  • Bid voor mensen die noden hebben, ook als ze (nog) niet geloven. Stuur pijn en problemen weg uit hun leven door Gods kracht die in je woont.
  • Laat je niet ontmoedigen door mensen die negatief reageren. Het is moeilijk voor trotse mensen om geconfronteerd te worden met waarheid over ons menselijk falen en Gods goedheid.
  • Wees geduldig en liefdevol met mensen, maar spreek ook de waarheid in liefde (zelfs al klinkt dat voor mensen niet altijd als "lief").
  • Toon je geloof door je woorden EN je daden. Wees echt en eerlijk!
  • Onthoud: de waarheid maakt vrij, en wonderen zijn heel normaal waar Gods waarheid wordt gesproken!
  • HIER vind je de uitdeelkaartjes die we hebben ontworpen voor deze website.
 • Als je toch weer hebt gezondigd:
  • Weest oprecht en zeg tegen God dat het je spijt, en dat je Zijn vergeving ontvangt. Laat hierna geen gevoelens van schuld, spijt of schaamte meer toe, je BENT vergeven.
  • Besef dat God je niet alleen heeft gered, maar je ook heeft bekrachtigd om een zuiver leven te leiden.
  • Ga ook eens na bij jezelf:
   • Ben ik bezig om mijn leven door God en Zijn waarheid te laten vormen? Of wordt ik vooral door de wereld misvormd (films, internet, "vrienden")? Romeinen 12:1-2, hernieuw je denkpatronen.
   • Houd ik mijn "oude mens" inderdaad dood, en wandel ik in de Nieuwe mens? (Romeinen 6)
  • Als je meermaals in dezelfde "val" trapt:
   • Vraag God ernstig om inzicht in het probleem en luister naar Hem, en spreek Gods waarheid (de Bijbel).
   • Vraag hulp en advies aan een mede-christen. Wees niet bang voor afwijzing of veroordeling. We waren allemaal zondaars, dus voor berouwvolle mensen zou er geen veroordeling onder elkaar moeten zijn.
 • Weet dat anderen, ook christenen, je teleur kunnen stellen. Geloof en vertrouwen op God betekent niet dat mensen ons nooit meer zullen kwetsen. Hopelijk betekent het wel dat we beter om kunnen gaan met als dat eens gebeurt. Vergeef anderen zoals God jou heeft vergeven!
  • Wie echt achter God aangaat met Jezus, moet ook rekenen op "vervolging". Ongelovigen (en soms zelfs andere "christenen") kunnen hard optreden als hun leugens worden aangevallen door de waarheid van God die je spreekt. Net als de eerste Christenen, die stierven voor hun geloof, dragen wij ook vandaag risico's mee.
  • Wees voorzichtig in je spreken: als iemand zich aangevallen voelt, laat het dan zijn om de waarheid die je spreekt, en niet de (veroordelende?) manier waarop je spreekt. Laten we geduld hebben met anderen, maar tegelijk niet het Woord van God verdraaien als we spreken.

 

Gods rijke zegen!