"Want een Kind is ons geboren, en een Zoon gaf God aan ons,
de heerschappij rust op zijn schouder en Zijn Naam zal zijn:
Wonderbare Raadsman, machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst."

Jesaja 9:5, in 700 v. Chr.

 

De profeet Jesaja leefde in de 8e eeuw vóór Jezus van Nazareth. Buiten Gods wijsheid om had hij geen enkel besef kunnen hebben van het plan dat God met de mensheid had. De mensheid die God zo lief was! God zou Zijn geliefde Zoon, als een mensenkind, nederig en klein, naar de wereld sturen. Tot welk einde? Om voorgoed af te rekenen met de kloof die tussen God en de mensheid had gestaan, sinds Adam door zijn misstap dood en verderf in de wereld had losgelaten.

God houdt van jou! Dat is de boodschap van kerst, de boodschap van de Bijbel. Hoeveel houdt God van jou? Johannes verwoordde het zo:

 

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf.
Opdat wie in Hem gelooft, niet verloren gaat
maar EEUWIG LEVEN heeft."

Johannes (discipel van Jezus) 3:16

 

Als deel van "de wereld", deed God dat dus ook voor jou! Hij kent jou persoonlijk, en wil graag dat jij Hem ook persoonlijk leert kennen. Wat betekent het dat God zijn Zoon "gaf"? Opnieuw gaf God het toekomstige antwoord reeds in het verleden, aan dezelfde profeet Jesaja:

 

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen,
onze smarten heeft Hij gedragen.
Wij hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.

Jesaja 53:4-6 , in 700 v. Chr.

 

Jezus kwam om onze straf te dragen. Al ons liegen, stelen, vloeken, vreemdgaan, moorden, onze hebzucht, jaloezie, afgunst etc. maakten het voor ons ONMOGELIJK om nog tot een heilig God te naderen. Door voor ons Gods oordeel te dragen, heeft Jezus ons voorgoed bevrijd:

bevrijd van onze schuld en tekortkomingen
bevrijd van de grip die de zonde op ons leven had
zelfs bevrijd van enige claim die ziekte op ons leven kan leggen

Kerst is de tijd van Cadeau's. Jezus is Gods grote cadeau aan de wereld, dus ook aan jou! Hoe pak je zo'n cadeau uit? Johannes vertelt ons simpelweg:

 

Doch allen, die Hem aangenomen hebben,
hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden,
zij, die in Jezus' Naam geloven.

Johannes 1:12

 

Door Jezus als Gods Zoon en jouw Redder te aanvaarden, en aan Hem gehoorzaam te worden, ontvang je Gods vergeving, acceptatie en genezing. Twijfel niet langer, maar geloof! Als je meer wilt weten over Jezus, dan is deze website een goed startpunt. Je zal niet de eerste zijn die Jezus onderzoekt en betrouwbaar zal bevinden. Menig skepticus, atheïst, moslim, evolutionist en dronkaard is je voorgegaan, en je zal ook zeker niet de laatste zijn. Veel zegen! Geniet van deze speciale kerst!