De Geschreven Geschiedenis (Paperback)

Nieuw
€ 12,50 € 10,00

In tegenstelling tot wat men graag wil geloven, is er niets nieuws onder de zon. En terwijl wetenschappers wanhopig nieuwe theorieën voorstellen over het ontstaan van het leven, zitten wetenschap EN geloof vanuit de hoek te lachen. Hoewel velen tegenwoordig de geschiedenis naar eigen wens trachten te herschrijven, zichzelf misleidend, zijn anderen meer op zoek naar waarheid dan naar een mooi vertelsel. Maar de geschiedenis zelf kan helemaal niet herschreven worden. Maar ze kan wel (her)ontdekt worden, door zorgvuldige beschouwing van het bewijs. Het einddoel: Waarheid, van vitaal belang is voor ons allen.

 

Het boek dat je vasthoudt is een nederige poging om de vroegste tijden van onze wereld en universum te beschrijven. Het is vertellend geschreven zodat zij die niet vertrouwd zijn met het scenario zijn eenvoud en verklaringskracht kunnen doorzien. En hoewel mainstream media hier zelden of nooit over spreken, is het één van de beste, door bewijs ondersteunde scenario’s die er zijn, met oude historische documenten als getuigen, die te herleiden zijn naar het begin der tijden.

 

ir. Jonathan Baake is geboren in Limburg (NL), in een Christelijk gezin waar de Bijbel centraal staat. Tijdens zijn studie werktuigbouwkunde werd hij geconfronteerd met het moderne denkkader van de “Big history”, wat hem uitdaagde zijn eigen overtuigingen te toetsen aan het zogenoemde bewijs. Hoewel nooit een strijd, is hij er wijzer en sterker uit gekomen. Vandaag de dag woont hij in Bonheiden nabij Mechelen in België, samen met zijn vrouw en twee kinderen, en spreekt hij graag met anderen over hoe zuivere wetenschap en gezond verstand niet in tegenspraak zijn met weloverwogen religieuze overtuigingen. Hij is tevens de oprichter van de website www.ontdek-jezus.be.